Leasing betyder typisk, at du kan frigøre arbejdskapital eller slipper for at tage dyre lån for at kunne betale.

Det kan være en god ide, hvis du skal bruge aktiver med store vedligeholdelsesomkostninger, som hurtigt forældes, eller som du kun bruger sjældent. Det kan også være, at du vil forøge din aktivmasse kraftigt til ekspansion.

Fordele ved at lease:

  • Da du ikke skal betale hele aktivet inden ibrugtagning, trækker du ikke på dine likvide midler.
  • Du betaler for aktivet i den periode, du benytter det.
  • Det er ofte lettere at forudse likviditeten, idet du betaler månedligt for aktivet.
  • Du kan sprede dine omkostninger over længere tid og derved styre din likviditet ved at tilpasse omkostninger og indtægter.
  • Du skal ikke bekymre dig om, at din bank vil have penge for et overtræk eller lån.
  • Ved operationel leasing skal du ikke bekymre dig om vedligeholdelse.
  • Ved operationel leasing bærer leasingfirmaet risikoen for, at udstyret går i stykker.
  • Leasingfirmaet kan ofte opnå bedre priser, end enkeltstående mindre virksomheder kan.