Vores værdier

 

On fair terms

Hos Ikano Bank skriver vi alt med "stort". Vi forsøger ikke at skjule og gemme vilkår for vores kunder, privat såvel som erhverv. Vi er åbne og ærlige, og vi lægger vilkår og aftalegrundlag nemt tilgængelige for kunderne.

 

Working together

Hos Ikano Bank lægger vi stor vægt på at have gode samarbejdsrelationer - både internt i virksomheden samt i relationerne til vores samarbejdspartnere. Gensidig respekt der danner grundlag for stabile og langsigtede relationer.

 

DARING TO BE DIFFERENT

Det handler om at turde. Hos Ikano Bank har vi altid været lidt anderledes - både i vores måde at tænke og handle på, og i den måde vi er på. Vi mener, at der findes stor energi og værdi i at tænke og gøre tingene anderledes end man plejer.
Common sense and simplicity

Sund fornuft og enkelhed er nøgleord i den måde vi arbejder på. Vi lægger vægt på, at løse de udfordringer og opgaver vi stilles overfor så enkelt som muligt. I vores kommunikation har vi fokus på, at formulere os klart og tydeligt og uden meget tungt bankfagligt sprog. På den måde er vi i øjenhøjde med vores kunder.

Læs også vores Partnership Policy

  Working together, on fair terms, daring to be different, common sense and simplicity

Hvordan vi beskytter vores værdier og løfter

Hos Ikano Bank stræber vi efter at efterleve vores værdier og følge vores Code of Conduct. Men nogle gange, selv med de bedste intentioner, sker tingene ikke altid, som vi har tænkt os.

Vi opfordrer alle dem, der har eller har haft et forhold til os, som kan have oplevet eller observeret nogen form for forseelse i en arbejdsrelateret sammenhæng, til at træde frem uden frygt for repressalier.

Der er forskellige interne kommunikationskanaler til rådighed for åbent at rejse bekymringer. Vi erkender dog, at dette i nogle situationer måske ikke er muligt.

Derfor har vi implementeret EthicsPoint Alertline. Dette er en fortrolig, sikker, eksternt administreret tjeneste, der giver dig mulighed for at rapportere anonymt, hvis du ønsker det

 

Jeg vil rapportere en bekymring

Velkommen!

Her på siden kan du tilgå dine opsparingskonti, samt kort- og lånekonti. 

For at finde det bedste svar på dit spørgsmål anbefaler vi, at du forfiner din søgning ved at bruge flere ord.