Oplev en bank med bæredygtighed i DNA’et

Der hersker ingen tvivl om, at bæredygtighed har en stor betydning på det at drive en bankforretning som Ikano Bank.

Med os som bank får du – ud over gode kundeoplevelser – også et indblik i, hvordan vores fokus på bæredygtighed skinner igennem i alt det, vi laver og står for. Direkte og indirekte. Det ligger dybt i Ikano Banks DNA, at vi skal værne om socialt ansvar, vores miljø her på kloden og ikke mindst vores økonomiske bæredygtighed.

Med bæredygtighed som fundamentet for alle de handlinger vi gør, og hver af de beslutninger vi træffer, ønsker vi at være med til at skabe en bedre verden.

Overordnet set er det vores ambition at være blandt top tre over de mest bæredygtige banker inden for alle de områder, vi beskæftiger os med. For at nå dertil er der tre væsentlige faktorer, som vores arbejde med bæredygtighed tager udgangspunkt i. 

Det er:

  • Socialt ansvar
  • Bæredygtig hverdag
  • Økonomisk bæredygtighed

Herunder kan du blive klogere på vores indsatser og dykke ned i hvert af de tre fokusområder ved at nærlæse om vores forpligtelser. 

I IKANO BANK ARBEJDER VI MED bæredygtighed UD FRA 3 GRUNDSTEN

Bæredygtighed i toppen af organisationen

Alt i alt er bæredygtighed ikke blot et ord, vi kaster op i luften og bruger i flæng, fordi det ser godt ud på papiret.

Bæredygtighed og Ikano Bank går hånd i hånd. Dermed ikke sagt, at vi kan hvile på laurbærrene med de initiativer, vi allerede har søsat og naturligt følger.

Vi fortsætter det arbejde, vi allerede er i gang med, og vi skruer også yderligere op for ambitionerne.

Derfor blev der i 2021 nedsat et bæredygtighedsudvalg i Ikano Bank for at sikre, at det fortsat er en integreret del af bankens overordnede forretningsstrategi.

Udvalgets formål er at støtte bestyrelsen i at styre "skibet" inden for den bæredygtighedsramme, vi har sat for os selv som virksomhed, hvilket kommer til gavn for os alle sammen – medarbejdere og kunder såvel som samfundet generelt.

Velkommen!

Her på siden kan du tilgå dine opsparingskonti, samt kort- og lånekonti. 

For at finde det bedste svar på dit spørgsmål anbefaler vi, at du forfiner din søgning ved at bruge flere ord.