Vi tager socialt ansvar ved at støtte initiativer for børn og unge

Ikano Banks arbejde inden for socialt ansvar kommer til udtryk gennem velgørenhed, donationer og via samarbejde med non-profit organisationer.

Vi har valgt at fokusere på børn og unge samt kvinders muligheder for at lære og udvikle sig. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at være med til at skabe muligheder for et bedre liv for netop den målgruppe, og derfor bakker vi økonomisk op om flere gode formål. Støtten sker primært lokalt, hvor vi kan se, vi gør en synlig forskel.

I Danmark støtter vi blandt andet børne-ungekrisecentret Joannahuset sammen med vores søsterselskab Ikano Bolig. Joannahuset ligger i København og er et sted for udsatte børn og unge, der kan komme i huset og tale med en voksen og overnatte uden betaling. 

Vi støtter ligeledes Hellebro, der er et værested for unge hjemløse beliggende i københavnsområdet. Her kan de unge komme og oplade mobiltelefonen, få et bad og en kop kaffe samt tale med voksne, der kan støtte dem i det, de har behov for.

Derudover har vi indført en dag for alle vores medarbejdere, hvor det er muligt at tage fri (med løn) med det formål at støtte velgørenhed lokalt. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at øge vores medarbejderes motivation for at arbejde med bæredygtighed på et samfundsmæssigt niveau.

Velkommen!

Her på siden kan du tilgå dine opsparingskonti, samt kort- og lånekonti. 

For at finde det bedste svar på dit spørgsmål anbefaler vi, at du forfiner din søgning ved at bruge flere ord.