Økonomisk bæredygtighed

Vi vil være bæredygtige også på langt sigt, og at passe på vores ressourcer er en naturlig del af vores DNA.

Vi ønsker at gennemføre vores aktiviteter også på en økonomisk bæredygtig måde. Økonomisk bæredygtighed dækker dermed også over vores egen finansielle position - hvordan vi ser på økonomisk risiko og hvordan Ikano’s langsigtede adgang til kapital er sikret. Vi har en stærk kapitalbase og god likviditet, vores ejere tænker langsigtet og vores indtjening er geninvesteret i vores forretning. Vores vækst er selv-finansieret, og langsigtet tænkning og finansiel stabilitet betyder, at vi vil være i stand til at levere fornuftige finansielle ydelser til vores kunder – på fair betingelser.

Ikano betaler skat i henhold til den lokale lovgivning på de forskellige markeder, vi opererer i og yder dermed også et væsentligt bidrag til samfundet – lokalt og globalt.

Etisk ansvar

Vi har en klar Risk-politik og udvikler vores politik, så den indeholder klare retningslinjer i forhold til brancher, hvor vi ser en negativ bæredygtig indflydelse, ligesom vi ønsker at dis-associere vores virksomhed, produkter og aktiviteter fra korrupte og undertrykkende handlinger.

Responsible lending er vores vigtigste redskab for at kunne leve op til vores brand promise ”On fair terms”. Vi lever ikke bare af at låne penge ud, men af at få dem igen, og det er alfa og omega for os, at de lån vi tilbyder, er på fair betingelser. Vi foretager altid et individuelt kredittjek og sikrer så godt vi kan, at det lån, der tilbydes vores kunder, er et lån, der er realistisk at tilbagebetale. Er det ikke tilfældet, vil vi hellere sige nej tak.

Vores værdier betyder meget for os og vi værner om den særlige Ikano-kultur, der kendetegner os. Det handler ikke kun om, hvad der er i vores produkter – men også hvem, der står bag. Og vi er stolte af vores kolleger, der hver dag er med til at skabe Ikano.

Det er vigtigt for os, at vi gør alt, hvad vi kan for at fremme lige muligheder og støtte menneskerettighederne, og alle medarbejdere kan forvente fair behandling og lige muligheder uanset etnisk oprindelse, religion, køn, handicap, seksuel orientering og alder.

Velkommen!

Her på siden kan du tilgå dine opsparingskonti, samt kort- og lånekonti.

For at finde det bedste svar på dit spørgsmål anbefaler vi, at du forfiner din søgning ved at bruge flere ord.