Vores sociale ansvar

Vi har en kultur, der er kendetegnet af ægte interesse og omtanke for hinanden, hvilket vi både er stolte af og meget ydmyge overfor. Vi interesserer os for vores kolleger og for vores kunder, partnere og andre, der er i det marked, vi opererer i. Og vi interesserer os for vores omverden og det samfund, vi er i og som næste generation skal vokse op i. Vores sociale ansvar fokuserer på hjælp til selvhjælp og på at vi kan have en positiv indflydelse på lokalsamfundet.

Vores arbejde med socialt ansvar tager afsæt i to områder

  • Velgørenhed 
  • Ikano Social Day
Velgørenhed
Social Day
Erhvervssponsorer
Andre

I Ikano Bank har vi begrebet ”Social Day” – en dag, som alle Ikano medarbejdere kan bruge til frivilligt arbejde, der understøtter Ikano Banks generelle Charity Policy. Vi tror på, at frivilligt arbejde giver mening for både vores samfund, vores medarbejdere og for Ikano. Vores langsigtede mål er, at alle medarbejdere bruger muligheden for at gøre en forskel og bruge deres Social Day til en give en hånd med, hvor der er brug for det.

På Social Day har vi bl.a. sponseret julegaver via SMIL Fonden, som vi har delt ud til børn på danske hospitaler, hjulpet til hos Projekt Hjemløs, været nattevagt på nødherberger i København og meget andet.

Ikano Bank samarbejder også med andre velgørende organisationer. Her i blandt kan nævnes Folkekirkens nødhjælp og Dansk Folkehjælp.

Se de andre initiativer Ikano Bank også støtter 

Vores filosofi

Vores filosofi omkring velgørenhed tager udgangspunkt i Ikano group Charity Policy:

  • "The Ikano Group shall primarily focus on projects that support children and women and their opportunities for learning and developing. This includes supporting measures towards improved health and education, primarily in countries where the Ikano Group has business relations."
  • "It is imperative that global and local initiatives can be monitored regularly and results be measured. Ikano organisations shall conduct in-depth research before choosing a project. It is crucial that the projects chosen have a reputable background. Unsuitable decisions can prove to be highly destructive to the Ikano reputation."
  • "Ikano organisations shall not support random projects. Each initiative shall have a long-term focus but not to a degree where the recipient becomes dependent on Ikano’s contributions."
  • "Ikano never takes a stand on political or religious issues. Projects that Ikano organisations choose to support must never be perceived as a political or religious statement."

 Vi har valgt, at vores indsats primært rettes mod unge mennesker. Det er unge mennesker, der er vores fremtid og det er hos unge mennesker, der er størst benefit i forhold til uddannelse og udvikling. Det er her, indsatsen er super vigtig, og det er her, vi virkelig har mulighed for at gøre en forskel og kan bidrage til at påvirke i en positiv (og varig) retning. At kunne bidrage til, at udsatte/udfordrede unge får muligheden for bedre vilkår, end det ellers måske ikke var muligt – muligheder for at skabe grundlag for en bedre fremtid, muligheder for at styrke deres sociale og personlige kompetencer og for i det hele taget at lykkes og skabe muligheder for sig selv, ser vi som et vigtigt bidrag.

Desuden har vi valgt, at vores indsats i så udstrakt grad som muligt ligger lokalt, og vi dermed kan bidrage synligt og direkte til vores omverden med mere konkrete og tilgængelige bidrag frem for med noget, der ”forsvinder i den store mængde”.

Velkommen!

Her på siden kan du tilgå dine opsparingskonti, samt kort- og lånekonti.

For at finde det bedste svar på dit spørgsmål anbefaler vi, at du forfiner din søgning ved at bruge flere ord.