Renteændringer

Ikano Bank anvender 3 mdr. CIBOR som reference i forbindelse med renteregulering. Valget af 3 mdr. CIBOR betyder, at rentereguleringsmekanismen er så objektiv og gennemskuelig som mulig.

Vi foretager renteregulering hvert kvartal efter følgende metode: Hvis den gennemsnitlige 3 mdr. CIBOR-rente ændres med 0,1 %-point eller mere i kvartalets forløb, vil vi ændre kunderenten tilsvarende.

Vores kunder bliver gjort opmærksomme på reguleringer i renten via det første kontoudtog eller betalingsoversigt, der sendes ud efter reguleringen. Dvs. i slutningen af januar, april, juli og oktober.

Her kan du se de ændringer som Ikano Bank har besluttet at foretage i den årlige rente på baggrund af udviklingen i CIBOR-renten: