Udlån- og indlånsrenteændringer

Ikano Bank anvender 3 mdr. CIBOR som reference i forbindelse med renteregulering. Valget af 3 mdr. CIBOR betyder, at rentereguleringsmekanismen er så objektiv og gennemskuelig som mulig.

Vi foretager renteregulering hvert kvartal efter følgende metode: Hvis den gennemsnitlige 3 mdr. CIBOR-rente ændres med 0,1 %-point eller mere i kvartalets forløb, vil vi ændre kunderenten tilsvarende.

Vores kunder bliver gjort opmærksomme på reguleringer i renten via det første kontoudtog eller betalingsoversigt, der sendes ud efter reguleringen. Dvs. i slutningen af januar, april, juli og oktober.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Velkommen!

Her på siden kan du tilgå dine opsparingskonti, samt kort- og lånekonti.

For at finde det bedste svar på dit spørgsmål anbefaler vi, at du forfiner din søgning ved at bruge flere ord.