Udlån- og indlånsrenteændringer

Ikano Bank anvender 3 mdr. CIBOR som reference i forbindelse med renteregulering. Valget af 3 mdr. CIBOR betyder, at rentereguleringsmekanismen er så objektiv og gennemskuelig som mulig.

Vi foretager renteregulering hvert kvartal efter følgende metode: Hvis den gennemsnitlige 3 mdr. CIBOR-rente ændres med 0,1 %-point eller mere i kvartalets forløb, vil vi ændre kunderenten tilsvarende.

Vores kunder bliver gjort opmærksomme på reguleringer i renten via det første kontoudtog eller betalingsoversigt, der sendes ud efter reguleringen. Dvs. i slutningen af januar, april, juli og oktober.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Velkommen!

 

Her på siden kan du tilgå dine opsparingskonti, samt kort- og lånekonti.

For at finde det bedste svar på dit spørgsmål anbefaler vi, at du forfiner din søgning ved at bruge flere ord.