Betal med dit Ikano Bank Visakort og få en forsikring med i købet

Hvis du betaler din næste rejse med dit Visakort,
får du i tillæg en forsikring der indeholder:

 • Kompensation ved afbestilling
 • Kompensation ved flyforsinkelse
 • Kompensation ved bagageforsinkelse

Forsikringen udbydes af Europæiske ERV

Læs alle forsikringsbetingelserne

 

 

Dækninger

1    Afbestilling  Maksimal erstatning pr. kalenderår

Gælder for rejser til en værdi af mindst DKK 1.000 / forsikrede  DKK 15 000 pr. forsikrede  

DKK 45 000 pr. hovedkort
2 Flyforsinkelse ved afgang Maksimal erstatning pr. kalenderår

Efter 4 timers forsinkelse  DKK 500 pr. forsikrede pr. rejse.

DKK 2 000 pr. hovedkort pr. rejse
   Efter 8 timers forsinkelse 

DKK 500 pr. forsikrede pr. rejse     

DKK 2 000 pr. hovedkort pr. rejse

3 Bagageforsinkelse til udlandet - udrejse Maksimal erstatning

Bagageforsinkelse efter 6 timer - rimelige og nødvendige udgifter.  DKK 1 000 pr. forsikrede pr. rejse  

DKK 4 000 pr. hovedkort pr rejse
  Bagageforsinkelse efter yderligere 24 timer - rimelige og nødvendige udgifter. 

DKK 2 000 pr. forsikrede pr. rejse  

DKK 8 000 pr. hovedkort pr. rejse

Samlet forsikringssum for hovedkort kan maksimalt udgøre DKK 12 000 pr kalenderår  

 

 

 

Vær særligt opmærksom på følgende begrænsninger:   

 • Forsikringen dækker ikke, hvis du bliver syg på rejsen 
 • Forsikringen dækker ikke i Danmark
 • Forsikringen dækker rejser af op til 30 dages varighed 

Hyppige spørgsmål

 • Hvordan anmelder jeg en skade?

  Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes online til Europæiske ERV.

  Forsikrede er forpligtet til at give selskabet de oplysninger, som Europæiske ERV anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning kan udbetales.

  Link til online skadeanmeldelse 

 • Hvad skal jeg gøre, jeg har haft en lidelse eller har en kronisk sygdom?

  Har du en eksisterende eller kronisk lidelse og ønsker du at være sikker på om du er dækket af forsikringen for skader der relaterer sig til de eksisterende eller kroniske lidelser, skal være opmærksom på følgende før du bestiller rejsen.

  Forsikringen dækker ikke hvis:

  a) forsikredes eksisterende eller kroniske lidelse(-r) ikke har været stabil i 2 måneder op til bestilling af rejsen.

  b) forsikrede indenfor 2 måneder forud for bestilling af rejsen har fået en nyopstået lidelse.

  c) forsikrede lider af en alvorlig kronisk lidelse.

  Eksempler på eksisterende eller kroniske lidelser kan være diabetes, forhøjet blodtryk, lungebetændelse, cancer m.v.

 • Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål til forsikringen, kan du døgnet rundt søge svar på vores hjemmeside www.ikanobank.dk.

  Du er også velkommen til at kontakte Europæiske ERV kundeservice kl. 09:00-16:00 alle hverdage på telefon +45 33 27 87 80

 • Hvem er dækket af forsikringen?

  Følgende personer er omfattet af forsikringen:

  • Hovedkortholder
  • Hovedkortholders medrejsende ægtefælle/samlever
  • Hovedkortholders og ægtefælles/samlevers børn og delebørn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med Hovedkortholderen

    - Hovedkortholders og ægtefælles/samlevers børn, delebørn, bonusbørn, plejebørn samt børnebørn under 18 år dækkes uanset bopæl

  - Hovedkortholders og ægtefælles/samlevers børn, delebørn, bonusbørn samt plejebørn mellem 18 og 23 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som Hovedkortholder

 • Hvor dækker forsikringen?

  Forsikringen dækker rejser i hele verden.

  Forsikringen dækker dog ikke rejser og ophold I Danmark.

 • Hvornår dækker forsikringen?

  Forsikringen er gældende så længe Hovedkortholder har et gyldigt Ikano Bank Visa.

  Dækningen for den enkelte rejse træder i kraft på det tidspunkt, hvor Hovedkortholder og dennes medforsikrede forlader bopælen i Danmark eller et andet sted i Norden for at påbegynde rejsen og ophører indtil rejsen er afsluttet og du vender tilbage til et af disse steder.

  Forsikringen dækker rejser i hele Verden. Forsikringen dækker ferierejser af op til 30 dages varighed.

  Det er en betingelse for Europæiske ERVs erstatningspligt

  • at pakkerejsen eller rejsens primære transportform samt ophold er betalt med Hovedkort eller Ekstrakort. Husk derfor altid at medbringe skriftlig dokumentation for at rejsen er betalt med Hovedkort eller Ekstrakort.
  • at rejsen tilbringes sammen med Hovedkortholder. Det er en betingelse for dækning af forsikrede at rejsen til destinationen foretages i samme transportmiddel som Hovedkortholder. Såfremt dette ikke overholdes vil forsikrede først være omfattet når disse mødes med Hovedkortholder for at tilbringe rejsen sammen. Det er desuden en betingelse for dækning af forsikrede, at rjesen hovedsageligt tilbringes på samme destination som Hovedkortholder.
 • Hvornår træder forsikringen i kraft?

  Forsikringen træder i kraft når du betaler mindst 75 % af din rejse med dit Ikano Bank.

Velkommen!

Her på siden kan du tilgå dine opsparingskonti, samt kort- og lånekonti. 

For at finde det bedste svar på dit spørgsmål anbefaler vi, at du forfiner din søgning ved at bruge flere ord.