Camp True North er et af de rigtig gode projekter, vi har valgt at gå ind i. Camp True North er et tilbud til alle unge i alderen 14-19 år, som ønsker at udvikle deres sociale og personlige færdigheder, styrke kendskabet til sig selv og lære at følge og stå ved egne mål. De unge lærer at tage ansvar for deres handlinger og ikke sidde på sidelinjen i deres eget liv, får mod til at prøve nye ting, som kan forbedre deres liv, får selvtillid og tør stå ved egne holdninger og se mere positivt på livet.

I sommerferien kører Camp True North over 6 uger med ca. 120 unge på hver camp. Med vores bidrag sponserer vi 30 unge mennesker fra udsatte grupper i samfundet, som derved får mulighed for at deltage i camp’en. De unge er typisk henvist i samarbejde med Red Barnet Ungdom, forskellige væresteder, kommuner eller skoler. Filosofien bag konceptet er, at disse unge deltager på lige fod med alle andre og dermed bliver en del af fællesskabet, oplever at ”almindelige” unge også har deres udfordringer i forhold til sårbarhed og selvtillid og at alle er vigtige i et team og kan bidrage med forskellige styrker og kompetencer.

Vi har indgået et 3 årigt samarbejde med Camp True North i perioden 2016-2018.

Læs mere om Camp True North www.truenorth.dk

Camp True North logo

Velkommen!

Her på siden kan du tilgå dine opsparingskonti samt kort- og lånekonti

For at finde det bedste svar på dit spørgsmål anbefaler vi, at du forfiner din søgning ved at bruge flere ord.