ØkonomiSikring

 

Bliv sikret, hvis uheldet skulle være ude.

  • Du kan tilføje ØkonomiSikring til dit lån i ansøgningen 
  • Dækker, hvis du bliver ramt af sygdom
  • Dækker, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs
  • Du kan få ØkonomiSikring til kreditkort og lån

En ØkonomiSikring er en forsikring, der dækker de udgifter, du måtte have på dine lån eller kreditkort hos Ikano Bank, hvis du bliver ramt af sygdom og bliver midlertidig uarbejdsdygtig, eller hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs.

Her på siden kan du læse betingelserne for ØkonomiSikring både for kreditkort og for lån hos Ikano Bank. 

Du kan oprette ØkonomiSikring på lån op til 300.000 kr. med en månedlig ydelse på maksimum 7.000 kr.

 

Ved nyoprettet forsikringer gælder disse betingelser: 

Hvis du har oprettet din forsikring før 01-03-2011 gælder disse betingelser:

Hvis du er ny kunde

  1. Start din ansøgning om et lån eller kort
  2. Udfyld alt i step 1 og step 2
  3. I step 3 nederst kan du markere "Ja tak" til ØkonomiSikring

Hvis du er eksisterende kunde

  1. Hav dit kundenummer klar
  2. Ring til kundeservice på Tlf.: 43 55 66 00

Ofte stillet spørgsmål

Er der en selvrisikoperiode?

Ja, det er der.

Hvis du bliver fyret, eller syg, dækker forsikringen første gang, når du har været arbejdsløs eller syg i 60 sammenhængende dage.

Hvem kan få dækning ved ufrivillig arbejdsløshed?

Det er udelukkende lønmodtagere som kan få dækning for ufrivillig arbejdsløshed. Hvis man er selvstændig erhvervsdrivende er det ikke muligt at få dækning ved ufrivillig arbejdsløshed, men man kan godt tegne og få dækning ved sygdom/dødsfald.

Hvornår har man kendskab til kommende arbejdsløshed?

Når man tegner ØkonomiSikring, er et af tegningskriterierne, at man skal være indforstået med, at kendskab til kommende arbejdsløshed på tegningstidspunktet ikke er dækket af forsikringen. Her skal der være tale om, at man har et konkret kendskab til, at man bliver fyret.

Dette kunne for eksempel være en virksomhed som melder ud, at de indenfor det næste år flytter hele deres produktion ud af landet. På dette tidspunkt er opsigelserne ikke givet til medarbejderne, men alle ansatte i produktionen har et konkret kendskab til kommende arbejdsløshed. Dem der derimod er ansat i administrationen, hvor der ikke er varslet fyringer, har ikke et konkret kendskab til kommende arbejdsløshed og kan derfor godt tegne ØkonomiSikring.

Hvor tit skal jeg betale forsikringspræmie?

Forsikringspræmien skal betales en gang om måneden sammen med den månedlige ydelse på lånet/kontoen. Forsikringspræmien er ikke fradragsberettiget.

Lån
Opkræves sammen med ydelsen så løbetiden ikke forlænges.

Konto
Præmien lægges oven i saldoen og opkræves som en procentsats. F.eks. 3% el. 5%

Kan jeg få en ØkonomiSikring, hvis jeg er kontraktansat?

Nej, det kan du ikke.

Hvis du er kontraktansat, kan du ikke få dækning af ØkonomiSikring, da en kontraktansættelse er tidsbegrænset. Dog kan man som kontraktansat godt tegne ØkonomiSikring, hvis man har været ansat på kontrakt i samme virksomhed i mere end 24 måneder, og har fået kontrakten fornyet mere end 2 gange, og ikke har grund til at tro, at kontrakten ikke bliver fornyet igen.

Skal jeg bo i Danmark for at få en ØkonomiSikring?

Ja, det skal du!

Det er et krav, at du på tegningstidspunktet er ansat som lønmodtager i Danmark. Hvis du bliver ledig, er det et krav at du er bosat i Danmark for, at få dækning og er tilmeldt som værende ledig på det nærmeste jobcenter og står til rådighed på arbejdsmarkedet.

Hvis du er bosat i udlandet og ønsker at tegne en økonomisikring og bliver ledig på arbejdsmarkedet, så regnes selvrisikoperioden først påbegyndt, når du flytter til Danmark.

Hvad koster en ØkonomiSikring?

Der findes 2 forskellige forsikringer hos Ikano Bank:

Hvis du har en konto, kan du tegne en ØkonomiSikring med engangsudbetaling, som koster 0,6 % af saldoen pr. måned pr. kontohaver. Det vil sige, at det koster 6 kr. pr. 1.000 kr.

Hvis du har et lån, kan du tegne en ØkonomiSikring med løbende udbetaling, som koster 7,5 % af den månedlige ydelse pr. forsikrede. Det vil sige, at hvis du betaler 1.000 kr. om måneden på dit lån, koster ØkonomiSikring 75 kr. om måneden.

Er I to, der har oprettet kreditten/lånet sammen, kan I begge blive sikret med Økonomisikring.

Hvornår er man lønmodtager?

For at blive betragtet som lønmodtager skal man være i arbejde mindst 16 timer om ugen. Man må ikke være ansat hos nærtstående familiemedlemmer, eller være ansat i en virksomhed hvor man har medbestemmende ejerskab.

Hvornår har man kendskab til sygdom på tegningstidspunktet?

Hvis man lider af en sygdom eller en personskade, når man tegner forsikringen, skal man være klar over, at uarbejdsdygtighed som følge af det man havde kendskab til på tegningstidspunktet, ikke er dækket af forsikringen.

Hvis man for eksempel tegner forsikringen, vel vidende at man har et dårligt venstre knæ, dækker forsikringen ikke, hvis man senere hen ikke kan arbejde, fordi man skal opereres i det venstre knæ. Andre sygdomme/personskader som ikke var kendt på tegningstidspunktet er dækket af ØkonomiSikring. Hvis man dør som følge af en sygdom, som var konstateret på tegningstidspunktet, dækker ØkonomiSikring heller ikke.

Kan jeg få en ØkonomiSikring, hvis jeg er ansat i fleksjob?

Nej, det kan du ikke.

Hvis du er ansat i et fleksjob, kan du desværre ikke tegne ØkonomiSikring, da ansatte i fleksjob ikke er at regne som værende lønmodtager i traditionel forstand. Et af kravene for at få dækning fra ØkonomiSikring er, at man er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man bliver arbejdsløs. Hvis en person er ansat i fleksjob og bliver fyret, er han eller hun ikke til rådighed for arbejdsmarkedet jf. grundlaget for fleksjobbere, hvorfor man ikke ville kunne gøre brug af forsikringen.

Kan jeg få en ØkonomiSikring, hvis jeg er vikaransat?

Hvis man er vikaransat arbejder man på kontrakt og kan i princippet stå uden arbejde fra dag til dag. Dette betyder, at man ikke kan få glæde af ØkonomiSikring, da man hver eneste dag man går hjem, i princippet er ledig, hvis der ikke er noget vikarjob til rådighed næste dag. Dette er en del af den kontrakt, man indgår med vikarbureauet.

Vi er to på vores lån/kontokort, skal vi begge tegne en forsikring?

Ja, I har begge den mulighed at tegne en ØkonomiSikring.

Hvis I begge er forsikret, og en af jer bliver arbejdsløs, syg eller dør, så dækkes ydelsen i op til 12 måneder med løbende udbetalinger - med engangsudbetaling indfries hele saldoen. I tilfælde af dødsfald indfries hele saldoen ligeledes med begge forsikringstyper.

Hvis kun den ene part er forsikret, og det er den anden part der bliver syg eller midlertidig uarbejdsdygtig, dækker ØkonomiSikring ikke.

Jeg ønsker at vide mere om...

At ansøge

Sikkerhed

Du er velkommen til at ringe

Ikano Bank

Stationsparken 24

2600 Glostrup

Tlf.: 43 55 66 00

Fax.: 43 55 66 06

Mail.: kreditgruppen@ikano.dk