Hvorfor alle de spørgsmål?

Det at drive bank er et kompliceret og meget reguleret foretagende. Der stilles store krav fra myndighederne, herunder finanstilsynet og forbrugerombudsmanden, til alle banker og pengeinstitutter – med det primære formål at stille kunderne så stærkt som muligt.
For at leve op til myndighedernes krav, skal vi af og til besvare spørgsmål om vores kunder. Bl.a. bliver alle banker bedt om at dokumentere, at kunden er den person, vedkommende udgiver sig for at være som følge af hvidvasklovgivningen. Derfor er det nu kutyme, at bankerne beder om at se billedlegitimation fra deres kunder.
Et andet krav fra myndighederne er, at vi skal have kendskab til kundernes forretningsomfang med os, og derfor spørger vi eksempelvis om, hvor meget man forventer at indsætte på en opsparingskonto.
Alle personlige oplysninger holdes fortrolige i henhold til reglerne om bankhemmelighed og persondatalovgivningen.

Skatteforpligtelser i andre lande

Danmark er en del af et internationalt samarbejde for at undgå skatteunddragelse og har indgået en aftale om udveksling af skatteoplysninger med andre lande, herunder USA og OECD-landene. Disse aftaler mellem Danmark, USA og OECD-landene betyder, at de danske finansielle virksomheder skal videregive oplysninger om de af deres kunder, der har indberetningspligtige konti i henhold til den amerikanske skattelovgivning – benævnt FATCA og i henhold til OECD´s globale standard for indhentning af kontooplysninger – benævnt CRS.

Hvad er et skatteidentifikationsnummer (TIN)?

Et skatteidentifikationsnummer er et nummer, som bruges til at identificere den enkelte skatteyder. I Danmark er CPR-nummeret dit skatteidentifika-tionsnummer. I andre lande har man særlige skatteidentifikationsnumre, som kun bruges i forbindelse med skat. Disse er ofte benævnt TIN, som betyder Tax Identifikation Number.

Hvornår kan man have et skatteidentifikationsnummer i et andet land end Danmark?

Du kan evt. have et skatteidentifikationsnummer i et andet land, hvis du ejer et sommerhus uden for Danmark. I det tilfælde kan skatteidentifikationsnummeret være trykt på opkrævningen af ejendomsskat for dit hus i udlandet.

Skal jeg altid betale skat til det land, hvor jeg har et skatteidentifikationsnummer?

Det afhænger af de aftaler Danmark har indgået med andre lande, om du skal betale skat i det pågældende land. Ofte vil tilfældet være, at du er skattepligtig i det land, hvor du har bopæl. Der kan dog være omstændigheder der medføre, at du er skattepligtig til mere end et land. Hvis du er usikker kan du altid kontakte SKAT eller en skatterådgiver. Ikano Bank rådgiver ikke om, hvilket land du kan være skattepligtig i.

Hvis jeg er skattemæssigt hjemmerørende i et andet land end Danmark?

I det tilfælde, hvor du har oplyst at du er skattepligtig i andre lande end Danmark, der vil Ikano Bank indberette dine oplysninger til de danske skattemyndigheder. De danske skattemyndigheder vil derefter videregive disse oplysninger til det relevante land. De oplysninger der videregives er dit udenlandske skatteidentifikationsnummer samt saldi på dine konti.

Hvis du undrer dig over de spørgsmål vi stiller ifm., at du er ved at blive kunde hos os, eller allerede er kunde hos os og har modtaget et brev fra os, eksempelvis omkring skatteforpligtelse i andre lande, så er du altid velkommen til at kontakte os for at få en uddybende forklaring. Skriv til os her eller ring på tlf.: +45 43 55 66 00.

Hvordan vil du logge ind?

For at finde det bedste svar på dit spørgsmål anbefaler vi, at du forfiner din søgning ved at bruge flere ord.